مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   31  تا  40  از  121  نتیجه  در  0.078124  ثانيه،   
             
31
034cb61b-0838-436d-8608-54c2692fcb46

 
عنوان و نام پديدآور :
استانداردهای كتابخانه‌های مدارس بر گرفته از رهنمودهای ایفلا و یونسكو درباره كتابخانه‌های مدارس
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
32
ffd49015-4f2b-43fe-9422-57f61336bee1

 
عنوان و نام پديدآور :
ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ن‍وی‍س‍ی‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
33
8894219f-dc88-4220-8aca-60fc5f39b151

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
34
7ee3dc70-cadc-4c10-a777-6145d70670de

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
35
087c5213-3e7a-4eab-91ba-698c45314cd7

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت اسناد الكترونیكی مجموعه مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی( آرشیو برای همه)
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,ع‍زی‍زی‌,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
36
caace0ff-1ce1-4331-b507-6cff6dac4d1d

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
37
6c18bef0-461f-49be-9a76-6eeb526ca9d3

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
38
0851f689-939d-4fdc-8f96-74541b264e9b

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
39
4c03d85b-3a25-4791-9e17-753a158f1f76

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫روس‍ا و ن‍ام‌آوران‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران ‌۱۳۱۶ - ۱۳۸۳‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
40
2bdda4e6-59ae-4a5f-b8bf-7582b786901d

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   31  تا  40  از  121  نتیجه  در  0.078124  ثانيه