مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   41  تا  50  از  121  نتیجه  در  0.2187472  ثانيه،   
             
41
2724145b-06c1-4aeb-9cb5-edcc361d0a64

 
عنوان و نام پديدآور :
ارجنامه آیت‌الله حاج شیخ رضا استادی
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
42
1e98ba43-451d-41b0-bf36-f311f27c4a02

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌: ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌/ پ‍وری‌ س‍ل‍طان‍ی‌ . - وی‍راس‍ت‌ ۳
همکار :
,,
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
43
8a476717-414a-43a8-88ea-f92e52f9a83b

 
عنوان و نام پديدآور :
همایش خدمات كتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
44
6b950543-89cb-49aa-8c9e-fa9f5a8f5990

 
عنوان و نام پديدآور :
ارجنامه علامه محقق سیدعبدالعزیز طباطبایی
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
45
1d94e787-0a67-4a9b-a7fb-076f99df507a

 
عنوان و نام پديدآور :
روایت سرگذشت سلمان
همکار :
، ‏‫۱۳۴۶ -‏,، علی,، اح‍م‍د,، قرن ۱۲ق.,ن‍ی‍ری‍زی‌,، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر,، ‏‫۱۳۳۷ -‏,حسینی,، ‏‫‏‫۲۳ قبل از هجرت - ‏۴۰ ق.‬,علی‌بن ابی‌طالب,‏‫(ع)‬,، امام اول,,,,,,,,,,,,,
موضوع :
-- احادیث,-- سرگذشتنامه,a02,علی‌بن ابی‌طالب,، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق,‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬,، امام اول,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
ara
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
46
51ec6e6a-11e3-45b4-97c9-0b03bda469b8

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
DSR۱/۵,‭د۹ ۱۳۷۰
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
47
52f4bb42-48f3-4bbb-ae67-0e30aa1dcee4

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍ارس‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
48
c9506a27-d7ca-4871-a153-17601185f260

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
49
bd125bdd-fdf0-4cf2-b92b-1889cf2c1567

 
عنوان و نام پديدآور :
منابع مرجع تخصصی چاپی و الكترونیكی (انگلیسی) علوم انسانی همراه با چكیده فارسی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
50
c2da62e7-1dde-4f43-9cbe-269d382ab36f

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   41  تا  50  از  121  نتیجه  در  0.2187472  ثانيه