مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   41  تا  50  از  121  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه،   
             
41
5a64ad49-e93c-4943-a9c9-75bba035be77

 
عنوان و نام پديدآور :
چكیده مقالات همایش بین‌المللی میراث مشترك ایران و هند ...
همکار :
، ۱۳۵۱ -,، ۱۳۵۱ -,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
42
9cbe8569-7f95-400f-9ae0-78eb3e7a2a49

 
عنوان و نام پديدآور :
اسرار بارزان,اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ل‌ ب‍ارزان‌
همکار :
,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
43
ea747a70-d027-45aa-85eb-791bc57cb8a0

 
عنوان و نام پديدآور :
روش‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ك‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
همکار :
، ‏‫۱۳۲۵ -‏,، ‏‫۱۳۳۳ -‏,خ‍س‍روی‌,، ع‍ب‍اس‌,ح‍ری‌,,,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
44
437b4d1a-dfad-4806-bc19-7b79031cd927

 
عنوان و نام پديدآور :
زال‌ و روداب‍ه‌
همکار :
,,,
موضوع :
-- کلمات قصار,,,
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
45
95957461-35c6-4ea7-9ef1-8e940e3585da

 
عنوان و نام پديدآور :
دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
ISBN :
‎964-446-016-2‬,‎964-446-016-2‬
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
46
f3e008b7-7c66-4d88-8f2f-94a6f0aa38f8

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
47
a0357b43-75df-4743-8b62-9637ee8f3b9c

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
48
b91a3ce6-e08b-4109-961c-97f697c0fd64

 
عنوان و نام پديدآور :
شورای جهانی آرشیو شاخه جنوب و غرب آسیا (سواربیكا)
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
49
5eed7187-e1f0-4303-bb97-98971eee9485

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
50
15335168-9df6-4184-88c6-9af0aa921210

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مجموعه مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران( شانزدهم اسفند ۱۳۸۵)‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   41  تا  50  از  121  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه