مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   81  تا  90  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه،   
             
81
39d4132a-44f4-463a-88a3-e05e7c79fe13

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
82
896263bf-0784-441c-8181-e4fac83772f6

 
عنوان و نام پديدآور :
خدمات مرجع: اصول و روش‌های كاربردی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
83
2724145b-06c1-4aeb-9cb5-edcc361d0a64

 
عنوان و نام پديدآور :
ارجنامه آیت‌الله حاج شیخ رضا استادی
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
84
529fa4f0-0884-4df7-b8cf-edcf7371986b

 
عنوان و نام پديدآور :
رهنمودهایی برای ارائه‌ی خدمات كتابخانه‌ای به اشخاص مبتلا به بیماری‌های روانی
همکار :
رسولی,، ب‍ه‍روز,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
85
95e0ced0-ff1c-41ec-a3cc-f2aea29b28b6

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ارجنامه دكتر محمد دبیرسیاقی‮‬
همکار :
رستمی,,,,,
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
86
1e98ba43-451d-41b0-bf36-f311f27c4a02

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌: ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌/ پ‍وری‌ س‍ل‍طان‍ی‌ . - وی‍راس‍ت‌ ۳
همکار :
,,
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
87
e709cc9a-9643-4010-af4f-f43eef0c294a

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ در دوره‌ رض‍اش‍اه‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
88
9748f71c-9cb0-47da-ada9-f824656d04dd

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
89
8a476717-414a-43a8-88ea-f92e52f9a83b

 
عنوان و نام پديدآور :
همایش خدمات كتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
90
71533d7c-a4eb-4ff3-b24d-f998ff5d795d

 
عنوان و نام پديدآور :
غایه‌الامانی فی حیوه الشیخ‌الطهرنی ۱۳۸۹ - ۱۲۹۳ هجری قمری
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
ara
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   81  تا  90  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه