مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   81  تا  90  از  121  نتیجه  در  0.234372  ثانيه،   
             
81
4cb483a6-5bd9-4ccb-a766-c1c3e2aee675

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
82
fe0bea8a-55b3-4a07-9a12-c50abaa0c181

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
83
a8d518c3-8f44-4249-b584-cf652aa17cd9

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
84
e1bf9f90-e092-4b55-852b-d562e9ae1962

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
85
a7e07887-80ed-4ad0-8639-d7d70e52abd0

 
عنوان و نام پديدآور :
محتوای ملی در فضای مجازی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
86
39d4132a-44f4-463a-88a3-e05e7c79fe13

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
87
529fa4f0-0884-4df7-b8cf-edcf7371986b

 
عنوان و نام پديدآور :
رهنمودهایی برای ارائه‌ی خدمات كتابخانه‌ای به اشخاص مبتلا به بیماری‌های روانی
همکار :
رسولی,، ب‍ه‍روز,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
88
95e0ced0-ff1c-41ec-a3cc-f2aea29b28b6

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ارجنامه دكتر محمد دبیرسیاقی‮‬
همکار :
رستمی,,,,,
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
89
e709cc9a-9643-4010-af4f-f43eef0c294a

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ در دوره‌ رض‍اش‍اه‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
90
9748f71c-9cb0-47da-ada9-f824656d04dd

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   81  تا  90  از  121  نتیجه  در  0.234372  ثانيه