مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  121  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه،   
             
1
1d94e787-0a67-4a9b-a7fb-076f99df507a

 
عنوان و نام پديدآور :
روایت سرگذشت سلمان
همکار :
، ‏‫۱۳۴۶ -‏,، علی,، اح‍م‍د,، قرن ۱۲ق.,ن‍ی‍ری‍زی‌,، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر,، ‏‫۱۳۳۷ -‏,حسینی,، ‏‫‏‫۲۳ قبل از هجرت - ‏۴۰ ق.‬,علی‌بن ابی‌طالب,‏‫(ع)‬,، امام اول,,,,,,,,,,,,,
موضوع :
-- احادیث,-- سرگذشتنامه,a02,علی‌بن ابی‌طالب,، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق,‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬,، امام اول,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
ara
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
2
51ec6e6a-11e3-45b4-97c9-0b03bda469b8

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
DSR۱/۵,‭د۹ ۱۳۷۰
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
3
140f907a-e1ff-4a80-8f1a-0d3e05f639ab

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۸۰ - ۱۲۳۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
ISBN :
‎964-446-091-x‬,‎964-446-091-x‬
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
52f4bb42-48f3-4bbb-ae67-0e30aa1dcee4

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍ارس‌ از م‍ش‍روطی‍ت‌ ت‍ا ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
c9506a27-d7ca-4871-a153-17601185f260

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
152daef2-dff7-4d07-adc7-1810a104b1af

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
ان‍وار,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
bd125bdd-fdf0-4cf2-b92b-1889cf2c1567

 
عنوان و نام پديدآور :
منابع مرجع تخصصی چاپی و الكترونیكی (انگلیسی) علوم انسانی همراه با چكیده فارسی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
dc91ab16-64d7-4b37-af50-1e710d96f3cf

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌‎ LGR‬م‍راك‍ز آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
9
b16d262d-179d-4d73-ba92-203667911cbf

 
عنوان و نام پديدآور :
مبانی مدیریت برای متخصصان اطلاع‌رسانی
همکار :
، ‏‫۱۳۲۹ - ‏,، ‏‫۱۳۳۱ - ‏,اف‍ش‍ار,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
10
d8558a20-2e7a-4e1c-bf41-265e33a92eba

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وئ‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  121  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه