جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
نوع فایل
نوع
نتایج   121  تا  130  از  145  نتیجه  در  0/2969465  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
121
658
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ترجمه نسخه خطی تذکره شیخ صفی‌الدین اردبیلی محفوظ در کتابخانه سالتیکوف شچدرین سن‌پترزبورگ روسیه
همکار :
,
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
122
790
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تصحیح نسخه خطی تذکره شیخ صفی‌الدین اردبیلی
همکار :
,
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
123
2
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
سیادت شیخ صفی‌الدین اردبیلی از دیدگاه دكتر زرین‌كوب
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239891
124
9
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
نقش عرفان شیخ‌صفی در تثبیت تشیع در ایران
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239903
125
4
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
گفت و گو با پروفسور سیدحسین نصر، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239275
126
2
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تجلیل حضرت شیخ صفی‌الدین اردبیلی قدس‌سره
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239285
127
5
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
سیادت و عرفان سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240075
128
8
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
بررسی زمینه و زمانه سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240007
129
6
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
نهضت شیخ صفی‌الدین فراملی است
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239908
130
724
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تاریخ شاه اسماعیل صفوی[نسخه خطی]
موضوع :
ایران -- تاریخ -- صفویان ، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق,اسماعیل صفوی اول ، شاه ایران ، ۸۹۲ - ۹۳۰ ق .,نثر فارسی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
نتایج   121  تا  130  از  145  نتیجه  در  0/2969465  ثانيه