جستجوی ساده
 
 

   وضعیت اعتبار سنجی:
 نوع مدرک    محدوده          
      

نتیجه  145  تا  156  از  162  نتیجه  در  0/1406212  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه        
145
2
تصویر بندانگشتی
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تجلیل حضرت شیخ صفی‌الدین اردبیلی قدس‌سره
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239285
146
5
بندانگشتی
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
سیادت و عرفان سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240075
147
8
تصویر بندانگشتی
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
بررسی زمینه و زمانه سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240007
148
6
بندانگشتی
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
نهضت شیخ صفی‌الدین فراملی است
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239908
149
724
تصویر بندانگشتی
عنوان :
تاریخ شاه اسماعیل صفوی[نسخه خطی]
موضوع :
ایران -- تاریخ -- صفویان ، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق,اسماعیل صفوی اول ، شاه ایران ، ۸۹۲ - ۹۳۰ ق .,نثر فارسی
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
150
394
بندانگشتی
عنوان :
س‍واد وق‍ف‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ (ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ل‍ک‌)
پديدآور :
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ ع‍ب‍دی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
151
276
تصویر بندانگشتی
عنوان :
اسرار‌الصلوة
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۴۶۴
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
152
781
بندانگشتی
عنوان :
صفوة‌الصفا
پديدآور :
اب‍ن‌ ب‍زاز,، ق‍رن‌ ۸ق‌.,، ت‍وک‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
همکار :
، ق‍رن‌ ۸ق‌.,، ت‍وک‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌,اب‍ن‌ ب‍زاز
كاتب :
: شاید بخط مؤلف
موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏,، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌‏,ت‍ص‍وف‌,عارفان,،۶۵۰ - ۷۳۵ق‌.‏,-- سرگذشتنامه,-- سرگذشتنامه
153
82
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دیوان شاه قاسم انوار
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
154
250
بندانگشتی
عنوان :
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌,nli,ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍س‌ از اس‍لام‌,nli,اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴,nli
155
98
تصویر بندانگشتی
عنوان :
منبهاة علی الاستعداد لیوم المعاد
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۰۵۴۶
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
156
324
بندانگشتی
عنوان :
اوراد و اذکار
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۱۱۴
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
نتیجه  145  تا  156  از  162  نتیجه  در  0/1406212  ثانیه