جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک    محدوده          
      

نتیجه  13  تا  24  از  162  نتیجه  در  0/1875242  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه            
13
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
اسلايد
فرمت :
منابع برگزيده ايران شناسي
شناسه كد كتاب :
482124
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
گ‍ن‍ب‍ده‍ا
14
1
بندانگشتی
نوع :
اسلايد
فرمت :
منابع برگزيده ايران شناسي
شناسه كد كتاب :
467623
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
15
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
اسلايد
فرمت :
منابع برگزيده ايران شناسي
شناسه كد كتاب :
467625
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
16
1
بندانگشتی
عنوان :
‎‎اخلاق صوفيانه از نظر شيخ صفی الدّين اردبيلی بر اساس صفوةالصفای ابن‌بزّاز اردبيلی
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/نگارش سيّد اسماعيل سيّدترابی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎، آستارا. , ‎۱۳۹۳ , ‎دانشگاه آزاد اسلامی، دانشكده علوم انسانی گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد آستارا. , ‎گرایش زبان و ادبیّات فارسی.
حقوق :
‎‎a
17
242
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ ت‍ص‍وف‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
م‍ه‍دوی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,,
18
1
بندانگشتی
عنوان :
‎‎جایگاه موزه ها و جذب گردشگر در شهر اردبیل (مطالعه موردی: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، موزه چینی خانه)
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/نگارش محمد زکی‌پور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎،آستارا. , ‎۱۳۹۴ , ‎جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، گرایش برنامه‌ریزی منطقه ای. , ‎دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی جغرافیا.
حقوق :
‎‎a
19
110
تصویر بندانگشتی
عنوان :
عرفان شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی نماینده عرفان غرب ایران بر اساس کتاب صفوه‌الصفا
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش زهره حسینی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
نیشابور , (کارشناسی ارشد): عرفان اسلامی. , ، ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.
حقوق :
a
20
112
بندانگشتی
عنوان :
تاریخ عرفان و تصوف از خانقاه شیخ‌صفی الدین اردبیلی تا شاه اسماعیل یکم
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش محمود آتشبار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (كارشناسی ارشد). , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف‌اسلامی، گروه ادیان و عرفان.
حقوق :
a
21
427
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی نقوش سنگ نبشته‌های تاریخی شهیدگاه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر سمیه آهاری
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): ارتباط تصویری
حقوق :
a
22
282
بندانگشتی
عنوان :
ساماندهی سفالینه‌های موجود در بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و پیشنهاد طرح مرمتی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر مریم خوش‌طینت
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
حقوق :
a
23
223
تصویر بندانگشتی
عنوان :
تحلیلی بر کاشیکاری بقعه شیخ صفی‌الدین‌اردبیلی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر سعید زارع گلمغانی,زارع‌گلمغانی،سعید
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫( کارشناسی ارشد ) : باستان شناسی ‬
حقوق :
a
24
218
بندانگشتی
عنوان :
بررسی نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ارزشمند شهر اردبیل با تکیه بر ایجاد پیاده راه‌های گردشگری(مسیر پیاده راه گردشگری: از شیخ صفی‌الدین تا بازار(اونچی میدان) و از داخل راسته باازار تا جمعه مسجد(کوچه علی)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش المیرا عظیمی‌مهرورز
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
قزوین , (کارشناسی ارشد): برنامه‌ریزی شهری , ۱۳۹۱ , دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشکده عمران،معماری و شهرسازی.
حقوق :
a
نتیجه  13  تا  24  از  162  نتیجه  در  0/1875242  ثانیه