جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
نوع فایل
نوع
نتایج   11  تا  20  از  145  نتیجه  در  0/3125551  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
11
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
472132
عنوان و نام پديدآور :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
12
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467594
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
13
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
482124
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
گ‍ن‍ب‍ده‍ا
14
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467623
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
15
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467625
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
16
242
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ب‍ررس‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ ت‍ص‍وف‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
م‍ه‍دوی‌ س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,,
17
110
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
عرفان شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی نماینده عرفان غرب ایران بر اساس کتاب صفوه‌الصفا
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش زهره حسینی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
نیشابور , (کارشناسی ارشد): عرفان اسلامی. , ، ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.
حقوق :
a
18
112
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تاریخ عرفان و تصوف از خانقاه شیخ‌صفی الدین اردبیلی تا شاه اسماعیل یکم
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش محمود آتشبار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (كارشناسی ارشد). , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده الهیات و معارف‌اسلامی، گروه ادیان و عرفان.
حقوق :
a
19
427
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی نقوش سنگ نبشته‌های تاریخی شهیدگاه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر سمیه آهاری
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): ارتباط تصویری
حقوق :
a
20
282
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ساماندهی سفالینه‌های موجود در بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و پیشنهاد طرح مرمتی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر مریم خوش‌طینت
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
حقوق :
a
نتایج   11  تا  20  از  145  نتیجه  در  0/3125551  ثانيه