جستجوی ساده
 
 

   وضعیت اعتبار سنجی:
 نوع مدرک    محدوده          
      

نتیجه  25  تا  36  از  162  نتیجه  در  0/1093491  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه        
25
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
‎‎طراحی مجموعه اقامتی-توریستی در جوار بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با هدف بازیابی هندسه ایرانی
نوع فایل :
application/pdf
پديدآور :
‎‎/ نگارش محمدرضا شایسته‌خو
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎: معماری. , ‎، تهران. , ‎۱۳۹۶ , ‎دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری.
حقوق :
‎‎a
26
482
بندانگشتی
عنوان :
معرفی تزئینات مجموعه بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با ارائه طرح حفاظتی و مرمتی قسمتی از نقاشی‌های دیواری به انظمام مرمت‌های انجام یافته از ابتدا تا حال
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر غلام‌رضا یزدانی,یزدانی٬ غلام‌رضا
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫( کارشناسی ارشد ) : حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی ‬
حقوق :
a
27
248
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی و مطالعه و تاثیر رطوبت و دمای یک ساله در آثار موجود در بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر مرتضی تقی‌نژاد
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): مرمت اشیاء
حقوق :
a
28
333
بندانگشتی
عنوان :
طرح مرمت و احیاء مجموعه بقعه‌شیخ ‌جبرائیل
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر منصور عالیقدری,عالیقدری، منصور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی‬
حقوق :
a
29
159
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی جاذبه‌های توریستی شهر اردبیل و برآورد کمی ظرفیت برد مجموعه شیخ‌صفی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر فوزیه فکری‌مزرعه,فکری‌مزرعه، فوزیه
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی توریسم. , ‏‫، ‏‫‬‏۱۳۸۹.‬‬‬ , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.
حقوق :
a
30
250
بندانگشتی
عنوان :
مناسبات مذهبی - سیاسی خاندان صفوی با حکمرانان ایران و آسیای صغیر (از شیخ صفی‌الدین تا شاه اسماعیل اول)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارنده بابک زیلاب‌پور
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): تاریخ
حقوق :
a
31
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
طراحی کیف با الهام از کاشیکاری بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
نوع فایل :
application/doc
پديدآور :
/نگارش ناهید حسین‌پور ایواتلو
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
یزد , (کارشناسی): علمی - کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت. , ۱۳۹۱. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده هنر و معماری، گروه طراحی پارچه و لباس.
حقوق :
a
32
326
بندانگشتی
عنوان :
ب‍از زن‍ده‌س‍ازی‌ چ‍ل‍ه‌خ‍ان‍ه‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
ن‍وب‍ری‌، م‍زدا
نوع ماده :
پايان نامه
همکار :
,
33
197
تصویر بندانگشتی
عنوان :
طرح‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ات‍ص‍ال‌ ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
ح‍ات‍م‍ی‌ خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌، ت‍وح‍ی‍د
حقوق :
a
نوع ماده :
پايان نامه
34
126
بندانگشتی
عنوان :
ادب‍ی‍ات‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ در ع‍ه‍د ص‍ف‍وی‍ه‌ و م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در ح‍الات‌ و ک‍رام‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌,[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌],اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍واد س‍ل‍م‍اس‍ی‌زاده‌,اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
ص‍ف‍وت‌، ی‍وس‍ف‌
زبان اثر :
فارسی
نوع ماده :
پايان نامه
35
408
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
صفوة الصفا مشهور به مقالات ( منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛ مصحح و کاتب: احمد ابن کریم التبریزی . ــ,تبریزی٬ احمدبن کریم٬ قرن ۱۴. ٬ مصحح و کاتب.
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۸۸۶۸
زبان اثر :
فارسی
36
540
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نامه خسروان (منتخب - ویرایشی )
همکار :
؛ کاتب: میرزا مهدی شیرازی,شیرازی، مهدی، کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۵۶۶۷
زبان اثر :
فارسی
نتیجه  25  تا  36  از  162  نتیجه  در  0/1093491  ثانیه