جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
نوع فایل
نوع ماده
پديدآور
نتایج   71  تا  73  از  73  نتیجه  در  0/2031265  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
  ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه            
71


1368
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ا در ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍وال‌ و اق‍وال‌ و ك‍رام‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ح‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
BP۲۷۹/۴,‭/ص‌۷‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۷۳
72


781
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
صفوة‌الصفا
پديدآور :
، ق‍رن‌ ۸ق‌.,، ت‍وک‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌,اب‍ن‌ ب‍زاز
موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏,، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌‏,ت‍ص‍وف‌,عارفان,،۶۵۰ - ۷۳۵ق‌.‏,-- سرگذشتنامه,-- سرگذشتنامه
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
73


538
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دیوان مجنون عامری
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
شعر عاشقانه عربی,248779,nli,قصیده,-- مجموعه‌ها,269587,nli
نتایج   71  تا  73  از  73  نتیجه  در  0/2031265  ثانيه