شناسنامه
نفت درياي خزر ، دستارود جديد شيطنت آمريکا و انگليس
عنوان و نام پديدآور:
شوروي
موضوع:
فارسی
زبان اثر:
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
منشا:
1380/05/22
تاریخ انتشار:
همه انواع مدارک--متون--سند
نوع:
JM032956
شماره ثبت:
1385/04/19
تاریخ ایجاد:
application/pdf
جنس:
2
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
جمهوري اسلامي
کليد عنوان ( پيايندها):
مخزن آرشیو اسناد دفاع مقدس - 369و95و2
يادداشت منشاء:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :