صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
لطایف الظرایف ( منتخب - فهرستی)
حقوق:
a
منبع:
۶-۷۰۰۱
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
مؤلف کتاب مشخص نمی‌باشد ولی در ابتداء کتاب می‌گوید که« در ایام کدورت در گنج عزلت بخواطر حقیر رسید که در عنفوان جوانی و عوالم سیاحت آنچه لطیفه و از ظرفا و بلغا دیده و شنیده جمع نموده وکتابی مسمی به لطایف و ظرایف تحریر پذیرفت».
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شوخی‌ها و بذله‌گویی‌های فارسی , -- مجموعه‌ها نثر فارسی , -- مجموعه‌ها
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسم... ستایش مر خداوندیرا سزاست که هی نوع انسانرا از جمیع موجودات لباس برتری پوشاننیده اما بعد بر ارباب نکته‌دان مخفی و مستور نماند که که در ایام کدورت د ر.... انجام: , با هر کسی موافق حالش کفتکو بماید که مبادا دیکر او را بدار الشفا برند و بجای چوب کل چوب کرچک بزنند و السلام....
عنوانهاي گونه گون ديگر:
لطایف و ظرایف
يادداشت کلي:
زبان:فارسی.
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20090628 per 50
يادداشت منشاء:
شکل و سجع مهر: , مهر مربع با علامت شیر و خورشید در صفحه ۲ کتاب آورده شده است .
شناسه كد كتاب:
1772684
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: