شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
Heldensagen von Firdusi
همکار:
ش‍اک‌، آدول‍ف‌ ف‍ری‍دری‍ش‌ ف‍ون‌، ۱۸۹۴ - ۱۸۱۵‎Schack, Adlolf Friedrich von.‬، م‍ت‍رج‍م‌
زبان اثر:
ger
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
LCC:
PIR۴۴۹۳ , ‭/آ۳۸۱۵ش‌۲ ۱۲۳۰
شماره رکورد کتابشناسي :
۱‌ف‍ا‬۸ /۲۱
جنس:
image/jpg
عنوان قراردادي:
[ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌. آل‍م‍ان‍ی‌]
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۴ق‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌آل‍م‍ان‍ی‌ ش‍ع‍ر آل‍م‍ان‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ از ف‍ارس‍ی‌
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎Heldensagen von Firdusi‬ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌. آل‍م‍ان‍ی‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌
آوانويسي عنوان:
)ه‍ل‍دن‌ زاگ‍ن‌ ف‍ون‌ ف‍ردوس‍ی‌(
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ‎zum ersten Male metrisch aus dem Persischen ubersetzt nebst einer Einleitung uber das Iranische Epos von Adolph Friedrich von Schack‬ ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۷۹-۲۱۳۱۳
داده هاي کلي پردازش:
20061011 per 50
شناسه كد كتاب:
949399
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :