صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
The Shah Nameh of the Persian poet Fridausi‏‫‭/ ‎translated and abridged in Prose and verse with notes and illustrctions by James ‭Atkinson‬.
عنوان و نام پديدآور:
شعر فارسی -- قرن ۴ق -- ترجمه شده به انگلیسی
موضوع:
English
زبان اثر:
اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق. FerdowsiAbolgasem940 - 1025?
مولف:
‬‏‫‭, 1832‏‫‭=1211.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۷۸۰- ۱۸۵۲م. Atkinson, James ، ‬م‍ت‍رج‍م‌
مترجم:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: