شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را
موضوع:
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اشغال سفارت آمریکا
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
منبع:
اصلی-۲
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--اعلاميه
توصیف:
مواضع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در قبال دانشجویان پیرو خط امام
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :