صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
The Voyages & travels of the ambassadors... to ... Muscovy ...persia... in the year M.DC.xxxiii and ... finished in M.DC.xxxix containing... Muscovy, Tarsia... in VII Books. The travel of John Albert... from Persia into the East- India containing Oriental Lands... in III Books.../written originally by Adam Olearius
عنوان و نام پديدآور:
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
موضوع:
French
زبان اثر:
Olearius, Adam
Adam
مولف:
London: Printed for Thomas During، ‏‫‬‭1662=1041.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
France
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.80.227.189
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: