صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
تصاویر یادداشت و خاطره‌نویسی از دوران جبهه و جنگ تحمیلی توسط شهید قوچانی [سند]
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
اصفهان
ش‍ه‍دا
خاطره‌نویسی
خ‍اطرات‌
ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
منشا:
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
مرکز اسناد اصفهان
تاریخ انتشار:
۱۳۶۲
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
شماره سند:
2671997
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
خاطره نویسی از روزهای جنگ تحمیلی٬ یادداشت‌هایی در سفر توسط شهید قوچانی.‬
جنس:
Image/jpg
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: