صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ب‍ن‍ادر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
موضوع:
ب‍ن‍دره‍ا -- خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌
ب‍ن‍دره‍ا -- ای‍ران‌
زبان اثر:
فارسي
مولف:
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۷
تاریخ انتشار:
ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۱.
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
شماره رکورد کتابشناسي :
710202
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
(از ای‍ران‌ چ‍ه‌ م‍ی‌دان‍م‌؟۳۶)
ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hossein Noorbakhsh. Iran's ports in the persian Gulf
جنس:
Image/jpg
شماره جلد:
1
شماره نسخه:
نسخه 1
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: