شناسنامه
عنوان:
ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
پديدآور:
آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ دی‍ان‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۷۹۶۲
يادداشت:
ص‌.: ۱۷۹ - ۱۶۹ دارد
شناسه كد كتاب:
827048
سال نشر:
۱۳۷۹ - ۸۰
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :