صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
بررسی سطح انرژی پتانسيل بين‌مولکولی سیستم CO-CO با روش MP2
پديدآور:
/پژوهش و نگارش محمد عباسی‌نيا
همکار:
؛ استاد مشاور حسين فرخ‌پور.
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
application/pdf
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۲۹۲۴۵
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
یزد , (كارشناسی ارشد): شيمی فيزيک. , ، ۱۳۸۷. , دانشگاه یزد، دانشكده علوم، گروه شيمی.
شناسه كد كتاب:
4029245
نمايش | تحويل
54.82.10.219
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها