1039458
شناسنامه
عنوان:
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
پديدآور:
/نگارش حسن بیگدلی بیگدلی٬ حسن
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده حقوق.
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
پایان نامه , ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق جزا و جرم شناسی‬
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌
شماره کتابشناسي ملي:
۱۰۳۹۴۵۸
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۲۵ - ۱۲۸.
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران. انگلستان.
شناسه كد كتاب:
1039458
سال نشر:
، ۱۳۸۴.
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/257521
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :