صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
-۱ جداسازی و اندازه‌گیری فلز کبالت با جاذب نانولوله‌کربنی چنددیواره در گیاهان ۲- استخراج و اندازه‌گیری کدیین و مرفین با تکنیک استخراج فاز جامد در ادرار
پديدآور:
/ نگارش شهین امانی امانی، شهین
همکار:
؛ اساتید راهنما ناهید سرلک، مجید سلیمانی
؛ [استادان داور سیدپیمان هاشمی، کمال علیزاده].
سرلک , ، ناهید , ، استاد‌ راهنما
سلیمانی , ، مجید , ، ‏‫۱۳۴۷‏- , ، استاد مشاور
نام سازمان:
دانشگاه لرستان , . دانشکده علوم پایه . گروه شیمی
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ادرار
کدئین
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫۲۷۶۲۹۸۹‬‬‬‬‬
يادداشت:
‏‫کتابنامه: ص. ۹۸.‬‬‬‬‬
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
لرستان , (کارشناسی ارشد): شیمی، گرایش شیمی تجزیه. , ‏‫، ۱۳۸۹.‬‬‬‬‬ , دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی.
شناسه كد كتاب:
2762989
نیم نگاه | تحويل
52.55.177.115
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: