شناسنامه
عنوان:
اهلیت از نظر حقوق مدنی و بازرگانی
پديدآور:
/نگارش سیدمحمود رضوی‌نعمت‌الهی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی): حقوق. , ۱۳۲۹. , دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
شماره کتابشناسي ملي:
۲۸۷۱۰۳۰
شناسه كد كتاب:
2871030
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :