2618330 , خرید اتومبیل برای کارکنان دولت
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
خرید اتومبیل برای کارکنان دولت
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۵۰۰۵۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
استانداری‌ها , بخشداری‌ها , ت‍ل‍گ‍راف‌ , خ‍ری‍د , دادگ‍اه‌ه‍ا[۱] , دادگستری , دخانیات , ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ , ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ , گ‍زارش‌ ه‍ا , وس‍ای‍ل‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
. وزارت کشور , ایران
نام تنالگان به منزله موضوع:
. وزارت آب و برق , . وزارت تعاون و امور روستاها , . وزارت کشور , . وزارت گمرکات و انحصارات , ایران , ایران , ایران , ایران , بانک ملی ایران
شماره کتابشناسي ملي:
۲۶۱۸۳۳۰
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بندرعباس , تهران
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫مکاتبات استانداری با شرکت سهامی معاملات خارجی و سازمان تعاون روستایی استان ساحلی مبنی بر خرید اتومبیل برای کارکنان آنان .‬
داده هاي کلي پردازش:
20120108 per 50
شناسه كد كتاب:
2618330
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :