صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
The dynasty of the Kajars, Translaled from the original persian manuscript presented by His majesty Faty Aly shah to...to which is prefixed a suceinct ‭account of the history of persia, Previous to that period.‏‫‭/ ‎[translated by] Harford Jones Brydges‬
عنوان و نام پديدآور:
ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۸۵-۱۲۵۰ق‌. ؛ ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. ؛ ایران -- تاریخ -- پس از اسلام، ۱۲ق. -
موضوع:
English
زبان اثر:
م‍ف‍ت‍ون‌ دن‍ب‍ل‍ی‌
۱۱۷۶-۱۲۴۳ق‌. Maftoon Danbly, Abdolrazzaq ibn Naja
م‍ف‍ت‍ون‌ دن‍ب‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌، ۱۱۷۶-۱۲۴۳ق‌. Maftoon Danbly, Abdolrazzaq ibn Najafqoli
Abdolrazzaq ibn Najafqoli
ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌
مولف:
‬‏‫‭, 1833‏‫=1212.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
ب‍ری‍ج‍ز، ه‍ارف‍ورد ج‍ون‍ز، ۱۷۶۴ - ۱۸۴۷م. Brydges, Harford Jones ، مترجم
مترجم:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.227.37
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: