شناسنامه
عنوان:
بررسی تطبیقی شروط غیرمنصفانه در قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
پديدآور:
/نگارش علیرضا کاوسی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
مازندران , (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی. , ۱۳۸۸. , دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۰۲۹۶۰
شناسه كد كتاب:
2902960
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :