صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ل‍ی‍ل‍ی‌ و ال‍م‍ج‍ن‍ون‌: ف‍ی‌ الادب‍ی‍ن‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ و ال‍ف‍ارس‍ی‌: دراس‍ات‌ ن‍ق‍د و م‍ق‍ارن‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍ب‌ ال‍ع‍ذری‌ و ال‍ح‍ب‌ ال‍ص‍وف‍ی‌
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دغ‍ن‍ی‍م‍ی‌ ه‍لال‌ ه‍لال‌، م‍ح‍م‍دغ‍ن‍ی‍م‍ی‌، ۱۹۶۸ - ۱۹۱۶
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۹۰۳
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور:
ص‌. ع‌. ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎M. GH. Hilal. Laila et Madjnoun dansla litterature...‬. ع‍رب‍ی‌. ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ الادب‌ ال‍م‍ق‍ارن‌.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
داده هاي کلي پردازش:
20060912 per 50
شناسه كد كتاب:
871756
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: