2344203 , دیوان مجنون عامری
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
دیوان مجنون عامری
همکار:
142840
، گردآورنده
اروامی، ملا‌بابا، قرن ۱۳ق. کاتب
، اب‍وب‍ک‍ر
وال‍ب‍ی‌
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر عاشقانه عربی 248779 nli قصیده -- مجموعه‌ها 269587 nli
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
قد تم کتاب دیوان المجنون علی ید اقل العباد ملا‌بابای اروامی فی سنه ۱۲۳۳ من الهجره النبویه. انجامه: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ والصلوه و السلام علی نبیه محمد و آله اجمعین و ب‍ع‍د ح‍دث‌ اب‍وب‍ک‍ر ال‍وال‍بی‌ ق‍ال‌ ح‍دث‍ن‍ی‌ اب‍وج‍ع‍ون‍ه‌ ال‍ذه‍ل‍ی‌ عن ابی العالیه عن رجل من بنب عجل... ...قال ابوبكر الوالبی هذه جمله ماتناهی الینا من اخبار المجنون واشعاره خارجا عما لم نکتبه و ماكان منحولاً من قصيدة اوخبرا عرضنا عن كتابته . آغاز: انجام:
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
م‍ج‍ن‍ون‌ ، - ۶۸؟ق‌. 121206 ، ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ م‍ل‍وح‌
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی دارای شرح و تصحیح با نشان من ق است حواشی اوراق:
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
نسخه منسوب به قيس‌بن‌ملوح العامری است و تا برگ ۲۷پ دیوان است و از برگ ۲۸ر به بعد اشعار شاعران و حکایات و روایات متعددی دیگری است که به دیوان ضمیمه شده و درباره عشق لیلی و مجنون به نثر و به نظم مطالبی را نگاشته‌اند.اشعاری از ابونواس ابن هانی، ابن زقاعه،شیخ وفائی، بهازهیر، مکتوب شهاب الدین العمری به شیخ الصلاح الصفدی و پاسخ شیخ صلاح الدین، ابن ملیک الحموی، السودی، شمس‌الدین ابن الصایع، النواحی، صفی الدین الحلی، شیخ عبدالهادی السودی،حاجری، صفی الدین الحلی، شافعی، سلطان ملک غوری، شیخ ، الکبری، بعضی اشعار نیز با عنوان لا ادری آمده است، و اشعار متفاوت و مختلفی نیز در فواید قیامت، صلوه، غسل، صبر و مکارم اخلاق، و اشعاری نیز از ابوالفتح سید احدالله ابن الحسین الحلبی الحایری، ، قاضی شمس‌الدین ابن خلکان، شیخ بهایی، ابوالفتح البستی، میرزا احمد مجتهد، میرزا تقی، از برگ ۸۲پ تا ۱۴۰ر حکایت و روایات مختلف از صفی الدین حلی آورده شده که به نثر و نظم است و بعد از آن اشعاری از امرا القیس به ترتیب قوافی قرار گرفته و سپس در برگ ۱۵۵ر ...
شناسه كد كتاب:
2344203
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :