شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ف‍روش‌ ش‍ش‍دان‍گ‌ ق‍ری‍ه‌ خ‍ال‍ص‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ورام‍ی‍ن‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ق‍اب‍ه‌ چ‍ن‍د ق‍ری‍ه‌ از ق‍رای‌ ورام‍ی‍ن‌ / ش‌۱۳۱۸۲۸
حقوق:
a
منبع:
‭۲۳۰/۴۳۰‬
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۱۸ش‌
۱۳۲۸ش‌
ورام‍ی‍ن‌
آب‍ادی‌ روس‍ت‍ا
خ‍ال‍ص‍ج‍ات‌
ام‍وراداری‌ وم‍ال‍ی‌
ساير رده بندي ها:
‭۲۰۵‮ب‌‬۲‮آح‌‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۳۰۰۰۰۴۳۰
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۰۰۱۷۰۰۳۰
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ف‍روش‌ ش‍ش‍دان‍گ‌ ق‍ری‍ه‌ خ‍ال‍ص‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ورام‍ی‍ن‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ق‍اب‍ه‌ چ‍ن‍د ق‍ری‍ه‌ از ق‍رای‌ ورام‍ی‍ن‌ / ش‌۱۳۱۸۲۸
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1341550
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :