4516149
شناسنامه
عنوان:
تحلیل عوامل موثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)
پديدآور:
/ دانشجو محمدرضا لطیفی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(کارشناسی ارشد): اقتصاد شهری. , ، ۱۳۹۳. , اصفهان , دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری،‌ گروه اقتصاد شهری.
زبان اثر:
per
شماره کتابشناسي ملي:
۴۵۱۶۱۴۹
شناسه كد كتاب:
4516149
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1088370
192.168.32.137