1726645 , جغرافی و تاریخ لار (نزدیک تهران)
شناسنامه
عنوان:
جغرافی و تاریخ لار (نزدیک تهران)
منبع:
۵-۱۰۶۳۹
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
انجامه: , جغرافی و تاریخ لار که در سفر ییلاق سنه هزار و دویست و نود و هشت هجری ئیلان‌سیل ترکی در التزام رکاب اعلیحضرت شاهنشاهی ... صنیع‌الدوله محمدحسن نوشته است. آغاز: , هوالله تعالی شأنه‌العزیز. سرچشمه رودخانه لار در دامنه جنوبی کوه موسوم بقراسنگ واقع است. انجام: , ملازمت سده سنیه پادشاهی اختیار کردند (مقصود از سده سنیه پادشاهی شاه عباس اول است.)
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/محمدحسن اعتمادالسلطنه اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌ , ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ , ، ‏‫۱۲۵۹ - ‏۱۳۱۳ق.‬
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭ف۶۳۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
دره لار -- جغرافیای تاریخی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‏‫‭ف۶۳۹ ‏‫‭س/۱۵۱۱/۲۹۵۸
يادداشت کلي:
اهداء به: محتملاّ ناصرالدین شاه زبان: فارسی تاریخ تألیف: ۱۲۹۸ق.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
نویسنده در تابستان ۱۲۹۸ق. در معیت ناصرالدین‌شاه به دره لار واقع در شمال لواسان از توابع تهران می‌رود و در این سفر از وضع تاریخی و جغرافیایی آن محل اطلاعاتی کسب می‌کند و این رساله را روی آن اطلاعات می‌نگارد که حاوی مطالب مهمی از جهت جغرافیای تاریخی می‌باشد.
شناسه كد كتاب:
1726645
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :