صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
An historical account of the British trade over caspian sea with Journal of travels From
عنوان و نام پديدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫
موضوع:
English
زبان اثر:
Hanway, Jonas
مولف:
1753=1132
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1132 9ه9ه/1242 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: