صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
دی‍دار ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا ب‍ان‍و م‍وب‍وت‍و س‍ه‌س‍ه‌س‍ک‍و
موضوع:
م‍س‍اف‍رت‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
دی‍داره‍ا
پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌
آف‍ری‍ق‍ا
ک‍ن‍گ‍و
م‍وب‍وت‍وس‍ه‌س‍ه‌س‍ک‍و، ...(ه‍م‍س‍ر ری‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور ک‍ن‍گ‍و)
زبان اثر:
فارسي
نوع:
عكس
تاریخ:
: ۱۳۵۲/۱۲/۰۰
توصیف:
ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا پ‍ی‍راه‍ن‌ روش‍ن‌ طرح‍دار، در دی‍دار ب‍ا ب‍ان‍و م‍وب‍وت‍وس‍ه‌س‍ه‌س‍ک‍و، در ک‍ن‍ار ه‍م‌ روی‌ م‍ب‍ل‍ی‌ ن‍ش‍س‍ت‍ه‌ان‍د و در ح‍ال‌ ص‍ح‍ب‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. در پ‍ش‍ت‌ آن‍ه‍ا ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از پ‍رده‌ س‍ال‍ن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
436034
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: