شناسنامه
عنوان:
قاچاق زنان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
پديدآور:
/نگارنده محمد زارعی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
مازندران , (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی. , ۱۳۸۸. , دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۰۱۷۲۴
شناسه كد كتاب:
2901724
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/610254
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :