صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Caravan Journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Beloochistan: with historical Notices of the countries lying between Russia and india‏‫‭/ ‎by J. P. Ferrier‬‏‫‭؛ ‎translated from the original un published manuscript by capt. william jesse‬‏‫.‭؛ ‎edited by H. D. Saymour ؛ Voyage en pers densl' Afghanistan. English
عنوان و نام پديدآور:
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ ؛ ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۲۶۴ - ۱۲۵۰ ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۹ ؛ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
موضوع:
English
زبان اثر:
ژوزف‌ پ‍ی‍ر Ferrier, Joseph Pierre
ف‍ری‍ه‌
ف‍ری‍ه‌، ژوزف‌ پ‍ی‍ر Ferrier, Joseph Pierre
Joseph Pierre
مولف:
, 1856‏‫‭=1235.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
ج‍س‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۸۷۱ - ۱۸۰۹م. .Jesse, William‬ ، م‍ت‍رج‍م‌
مترجم:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Voyage en pers densl' Afghanistan
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.196.86.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: