صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
رند و زاهد
همکار:
؛ کاتب: محمدعلی طهرانی
طهرانی، محمدعلی، قرن ۱۳ق. کاتب
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۰۷۴۴/۱
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
این کتابی است به نظم و نثر همراه با آرایه های ادبی ، در رند و زاهد مولف مهمترین مسائل اجتماعی و فلسفی زمان خود را بیان و دیدگاه فلسفی خود را به صورتی هنرمندانه در قالب مناظره پدر در نقش زاهد که در اینجا نماد و نشانه عقل است و پسر ، در نقش رند که نماد عشق است مطرح نموده و به بیان تضاد میان عقل و عشق پرداخته است، مباحث گفتگوی رند و زاهد شامل: 1. مخالفت و مذمت با غرور زاهد و سرزنش و
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
نثر فارسی , --‏‫ قرن ۱۰ق.‬ Persian prose literature , -- 16th century نثر عرفانی Sufi prose literature شعر عرفانی فارسی , -- قرن ‏۱۰ق.‏‬ Sufi poetry, Persian , -- 16th century
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله، ای بر تو سجود زاهدان وقت نماز وی رغبت رندان بتو هنگام نیاز... انجام: , آنگاه که اعتبار نیکی و بدی خیزد زمیان مسجد و میخانه یکیست...
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ فضولی بغدادی ف‍ض‍ول‍ی‌ ب‍غ‍دادی‌ , ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ , ، ۹۱۳؟-۹۷۶؟ق‌.
شماره کتابشناسي ملي:
۳۳۳۱۰۲۴
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۱۰۷۴۴/۱
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
شعبان المعظم ۱۲۷۵ق.
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20131120 per 50
شناسه كد كتاب:
3331024
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: