شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
صحاح اللغة
منبع:
۵-۶۴۵۲
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
-- واژه‌نامه‌ها , زبان عربی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
... الا یا اسملی یا دارمی علی البلی و لازال منهلاّ بجرعائک القطر و علی لفظ القطر نختم الکتاب و نرجو الله تعلی ان ینقذنا من سر ابیل و قطران جهنم. , آغاز: , انجام: , انجامه: , بسمله، فصل العین عبس الرجل یعبس عبوساً کلح و عبس وجهه شدد للمبالغة و التعبس التهجم و العبس ما یتعلّق فی اذناب الا بلعن ابوالها و ابعادها ... , و الحمدلله علی انعامه و الصّلوة و السّلام علی محمد و علی آله ... وقع الف
عنوانهاي گونه گون ديگر:
الصحاح , الصحاح فی اللغة , تاج اللغة و صحاح العربیة
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، ‏‫ - ‏۳۹۳ق.‏‬ , ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‌ب‍ن‌ ح‍م‍اد , ج‍وه‍ری‌
يادداشت کلي:
زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , در ب‍رگ‌ ۲ م‍طال‍ب‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ در م‍ورد داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍راه‍ی‍م‌ (ع‌) که به نظر میرسد بخشی از تفسیر یک قرآن باشدو در ب‍رگ‌ ۳۰۲ م‍طال‍ب‍ی‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌. , نسخه در حاشیه تصحیح شده و عناوین در حاشیه صفحات آمده است. , یادداشت های مربوط به نسخه :
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
بنگرید به شماره بازیابی ۲۳۲۷ (۲۳۲۷ ع) در جلد ۱۲ فهرست همین کتابخانه. نسخه حاضر از فصل عین تا باب الف لینّه را در بردارد.
يادداشت منشاء:
۲ب: یادداشتی مبنی بر خاتمه و قطع دعوای جبال و اراضی بین قرشی و المحی؟ که در ت‍اری‍خ‌ ۱۷۰ق‌ توسط محمد بن علی محمد کتابت شده است. , یادداشت وقف:
شناسه كد كتاب:
819198
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :