صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Voyages de monsieur le chevalier Chardin, en Pers et autres lieux de l'Orient, contenant le voyage de Paris a Ispahan ..؛ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌.
عنوان و نام پديدآور:
سفرنامه‌ها ؛ ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۱ق. ؛ ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
موضوع:
English
زبان اثر:
ش‍اردن‌، ژان‌، ۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.
۱۶۴۳-۱۷۱۳م‌.
ژان‌
مولف:
‬‏‫‭1711‏‫‭=1090.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
انگلیسی. ؛ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ش‍اردن‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارت‌ ت‍وس‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۲ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
عنوان ديگر:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.163.53.153
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: