صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.167.215.35
               
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تصویری ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
مجموعه تصویری ایران، شامل عکس و اسلاید و نگاتیوها، نتیجه گردآوری و بررسی سی ساله ای است که در خصوص شناسایی و معرفی سرزمین، دستاوردهای فرهنگی، آثار تاریخی برجای مانده و هنر مردمانی است که به نام ایران و ایرانی در جهان امروز شناخته می شوند. تردیدی نیست که آشنایی با فرهنگ هر ملت تنها از راه بررسی تاریخ و زبان و ادب و جست‌و‌جو در اندیشه‏ ها، آیینها، باورها، و فرآمدهای ذوقی و فكری و آشنایی با آثار مدنی و تاریخی آن ملت میسر است. كوششی كه در این مجموعه صورت گرفته و سیر رویدادها و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی را به صورت مصور در اختیار گذاشته، همه متكی بر این باور است كه داده های نسبتاً فراوان تاریخی در اختیار محققان قرار گیرد تا از رهگذر بررسی آنها، بتوان تصویری روشنتر از انگاره ها و باورهای ایرانیان كه در تجربه ای دراز آهنگ قوام یافته به دست دهد و مطالعه واقعیتهای تاریخ انضمامی را در حوزه تكامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دستاوردهای عقلی، فكری و فن آوری و فرآورده های هنری فراهم سازد.
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: