صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مسائل قابلیت اطمینان و برنامه‌ریزی تصادفی
پديدآور:
/پژوهشگر حسین رخشانی
همکار:
؛ استاد راهنما محسن رستمی‌مال‌خلیفه
؛‌استاد مشاور امین مصطفایی.
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
شماره کتابشناسي ملي:
۳۷۰۲۷۰۰
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
زاهدان , (کارشناسی ارشد):‌ گرایش تحقیق در عملیات. , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دانشکده علوم‌پایه. گروه ریاضی.
شناسه كد كتاب:
3702700
نمايش | تحويل
54.92.193.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: