صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
م‍اه‍ی‍ت‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌
[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ا
اس‍ت‍اد م‍ش‍اور رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌
پديدآور:
ب‍دی‍ع‍ی‌ خ‍رس‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍س‍ع‍ی‍د
نام سازمان:
آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
زبان اثر:
فارسی
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۳۶۸۲
وضعيت نشر و پخش و غيره:
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
شناسه كد كتاب:
823717
سال نشر:
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
نیم نگاه | تحويل
18.234.88.196
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: