2351426 , دیوان شاه قاسم انوار
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
دیوان شاه قاسم انوار
منبع:
۵-۹۸۶۲
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی , -- قرن‏‫ ۹ق.‏‬
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
انجام: , ... سر رشته اختیار از دست مده یعنی سر زلف یار از دست مده / مقصود زامر کن فکان هستی تست بی‌فایده روزگار از دست مده. آغاز: , بسمله، ای صبح سعادت ز جبین تو هویدا این حسن چه حسنست تقدس و تعالا / من بنده آن باده نابم که دمادم در هر نفسی تازه کند جودت ما را....
عنوانهاي گونه گون ديگر:
دیوان قاسم انوار غزلیات قاسم‌الانوار
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌‌ه‍ارون‌‌ب‍ن‌‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دول‍ه‌ و متخلص ب‍ه‌ ق‍اس‍م‍ی‌ و ش‍اه‌ ق‍اس‍م‌ ق‍اس‍م‌ ان‍وار , ، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ر , ، ۷۵۷-۸۳۷ق‌.
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
امتیاز: , نفیس توضیحات صحافی: , جلد الحاقی و متاخر ، صحافی به شکل ۴ برگی ته دوخت است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
معین‌الدین علی بن نصیر بن هارون بن ابوالقاسم حسینی تبریزی معروف به قاسم الانوار و شاه قاسم انوار متخلص به قاسم و قاسمی از مشایخ تصوف و از شاعران نیمه دوم قرن ۸ و نیمه اول قرن نهم است. که از پیروان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده و از مریدان فرزندش صدرالدین موسی که از وی لقب قاسم الانوار را گرفته، مصاحب شاه نعمت الله ولی نیز بوده و از شهرهای مختلفی چون قزوین و گیلان و هرات و سمرقند و دیگر شهر
يادداشت منشاء:
یادداشت های تملک: , در ظهر برگ اول نسخه یادداشت خرید دیوان شاه قاسم از میرزا احم خان اسدی و تصدیق خط مولف به تاریخ ۱۳۰۱ شمسی و امضای وحید مشهود است.
شناسه كد كتاب:
2351426
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :