شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎اسناد اصلاحات ارضی در روستای شهریار از توابع شهر کرد
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎‏‫۳۲۰/۱۰۵۹۰‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
‎اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
‎ب‍ی‍ع‌
‎چ‍ش‍م‍ه‌ه‍ا
‎رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا
‎روستا‌‌ها
‎س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
‎ملک
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎. وزارت کشاورزی , ‎ایران
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎. اداره کل ثبت اسناد و املاک ‎‎‎‎‎. وزارت دادگستری , ‎. وزارت کشاورزی , ‎ایران , ‎ایران
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎‎‎‎بروجن , ‎چهارمحال و بختیاری , ‎شهرکرد , ‎‏‫شهریار(روستا)
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫سند واگذاری اراضی روستای شهریار از حاج جعفر قلی برجیان به اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹شهر بروجن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
داده هاي کلي پردازش:
20110422 per 50
شناسه كد كتاب:
2313196
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :