استان تهران - شهرستان ری - برج نقاره خانه(برج یزید)
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
استان تهران - شهرستان ری - برج نقاره خانه(برج یزید)
موضوع:
تهران(استان) - ری - برج ها ؛ Tehran (Iran: Province) - Rey (Iran) - Towers
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
عکاس:
قاجار قیونلو، کامران، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، عکاس؛عابدینی، بهرام، ‏‫۱۳۳۴ -‏‬ ، عکاس؛میرعلایی، ماهرخ، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، عکاس
شماره ثبت:
1386
جنس:
image/jpg
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده:
برج نقاره خانه(شهر ری) - برج یزید(شهر ری)
يادداشت کلي:
پانوراما
طبقه بندي مجموعه:
مجموعه عکس های استان تهران
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :