4863962
شناسنامه
عنوان:
‎‎مدیریت تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر تحول اداری (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی ایران)
پديدآور:
‎‎/ نگارنده محمدرضا ستاری‌راد
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/pdf
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎: مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول. , ‎، تهران. , ‎۱۳۹۶ , ‎دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب.
زبان اثر:
per
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۴۸۶۳۹۶۲
شناسه كد كتاب:
4863962
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1622063
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :