3104967 , ‎‎[سردرعمارت عالی قاپوی قزوین]
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
‎‎[سردرعمارت عالی قاپوی قزوین]
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۹۹۹/۲۵/۳۰۴۹
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ ‎عمارت عالی قاپو(قزوین)
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎شهربانی کل کشور
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۳۱۰۴۹۶۷
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎قزوین
يادداشت کلي:
‎‎این بنا مربوط به دوران صفویه است و از سال ۱۳۲۷ در اختیار شهربانی قرار گرفته و بعد از انقلاب به میراث فرهنگی واگذار شده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎نمایی از سر در عالی قاپوی شهر قزوین که بالای درب آن عنوان شهربانی دیده میشود.
داده هاي کلي پردازش:
20130311 per 50
شناسه كد كتاب:
3104967
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :