صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد: مقایسه دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی
پديدآور:
/پژوهش و نگارش مهسا نمک‌شناس‌جهرمی
همکار:
؛ استاد راهنما علی مروتی‌شریف‌آبادی
؛ استاد مشاور علیرضا ناصر‌صدرآبادی.
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
application/docx
شماره کتابشناسي ملي:
۴۰۲۵۳۵۶
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
یزد , (کارشناسی ارشد): مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات. , ، ۱۳۹۳. , دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی.
شناسه كد كتاب:
4025356
نمايش | تحويل
54.92.193.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: