شناسنامه
عنوان:
<الرسالة=رسالة> الجامعة‌للأشیاء من سرّ‌الخلیفة و صنعة‌الطبیعة
همکار:
مترجم و شارح: ساخیوس
قزّان ابن محمّد ولی ، قرن ۱۱ ق.، کاتب
منبع:
۵-۴۸۵۶/۱
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
علوم طبیعی Physical sciences
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله. و به ثقتی أقول علی کتابی هذا و أصف الحکمة الّتی ابتدأت بها ... انجام: , فاعلم ان العالم الاکبر سکون العالم الاصغر و العمل علی هذا بحری و لذلک سمیت هرمس المثلث بالحکمة انتهی الکتاب بحمد الله و عونه انجامه: , وافق الفراغ هذا الکتاب المعروف بالرسالة الجامعة للاشیاء من شر [سر] الخلیقة و صنعة الطبیعة صنعه الحکیم الفاضل الفیلسوف الکامل بلیناس القس صاحب الطلسمات الموضوعة علی الکنوز یوم الاربعا السابع من شهر رجب المرجب سنة ماة و الف من الهجرة النبویة و انا الفقیر المحتاج الی رحمة ربه الغنی قزان ابن محمد ولی عفی عنه ذنوبه فی بلدة دارالامان کرمان
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ترجمه و تفسیر کتاب العلل شرح صنعة الطبیعة و سرائر الخلیقة شرح رساله‌ی جامع بلینوس
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/بلیناس
نام عنوان به منزله موضوع:
آپولونیوس پرگائی، ۲۶۲-۱۹۰ق.م.، الرسالة‌الجامعة للاشیاء من سرّ الخلیفة و صنعة‌الطبیعة -- نقد و تفسیر .
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۴۸۵۰-۶ ۴۸۵۶/۱
يادداشت کلي:
زبان : عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
یادداشت های مربوط به نسخه : , در برگ اول یادداشتی مبنی بر خریداری نسخه از عیال آقا میرزا ملای گلستانه
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
آن گونه که در انجامه نسخه آمده است مترجم و مفسر، شخصی است به نام ساخیوس از ساکنین نابلس و نویسنده کتاب در ابتدای کتاب خود را بلینوس و صاحب طلسمات و عجائب از اهالی صوانه معرفی میکند و نحوه اخذ علوم خود از هرمس حکیم به نحوی خاص شبیه به کشف و شهود را در قالب یک کتاب و یک لوح که کتاب شامل سرائر خلقت و لوح شامل صنعت طبیعت بوده، بیان میکند. بنا به اظهار مترجم، وی سعی کرده در انتقال و ترجمه مطا
يادداشت منشاء:
شکل و سجع مهر: , مهر خشتی کوچک به سجع « ... ربّ‌الثقلین عبده شهاب‌الدین حسین » در برگ اول یادداشت های تملک: , یادداشت مالکیت از ناصر بن حسین حسنی حسینی جعفری دیباجی در برگ اول
شناسه كد كتاب:
1201018
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :