صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شیروان
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۱۰۸۴۲۰
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ ن‍ظارت‌ ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ نامزدهای انتخاباتی
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
استانداری خراسان
نام تنالگان به منزله موضوع:
‏‫فرمانداری شیروان‬ ایران , . مجلس شورای اسلامی Iran , . Males-e Shora-ye Eslami شورای نگهبان ایران , . مجلس خبرگان Iran , . Majles-e Khubregān استانداری خراسان فرمانداری مشهد
شماره کتابشناسي ملي:
۴۱۹۲۷۲۷
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
مشهد بجنورد شیروان خراسان
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫اجرای برنامه‌های انتخاباتی ستاد انتخابات خراسان توسط فرمانداری شیروان ، مبنی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به انضمام اسامی نامزدهای انتخاباتی و اطلاعیه‌ها.‬
داده هاي کلي پردازش:
20160310 per 50
شناسه كد كتاب:
4192727
نمايش | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: