شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
Акикат жолындағы арыстар
همکار:
ق‍م‍ب‍رب‍ک‍ووا، غ‍ال‍ی‍ه‌،‎Qambarbekova, Ghaliia‬، م‍ت‍رج‍م‌
زبان اثر:
kaz
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
‎9644723422‬
LCC:
BP۲۴۹/۵ , ‭/م‌۶د۲۰۴۹۵۲۵۵ ۱۳۸۰
شماره رکورد کتابشناسي :
‭۲۹۷ /۶۸‬
جنس:
image/jpg
عنوان قراردادي:
[داس‍ت‍ان‌ راس‍ت‍ان‌. ت‍رک‍ی‌ ق‍زاق‍ی‌]
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا اس‍لام‌ -- داس‍ت‍ان‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
عنوانهاي گونه گون ديگر:
‎Aqiqat zholyndaghy arystar‬ داس‍ت‍ان‌ راس‍ت‍ان‌. ت‍رک‍ی‌ ق‍زاق‍ی‌
آوانويسي عنوان:
)آق‍ی‍ق‍ات‌ ژول‍ی‍ن‍داغ‍ی‌ آری‍س‍ت‍ار(
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ‎Murtaza Mutakhkhari; parsy tilineng audarghan Ghaliia Qambarbekova‬ م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۸ - ۱۲۹۹
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۰-۹۹۵۱
يادداشت کلي:
ت‍رک‍ی‌ ق‍زاق‍ی‌ (خ‍ط س‍ی‍ری‍ل‍ی‍ک‌)
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
داده هاي کلي پردازش:
20061011 per 50
شناسه كد كتاب:
949743
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :