شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Le livre des merveilles
عنوان و نام پديدآور:
a
حقوق:
fre
زبان اثر:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
نوع:
image/jpg
جنس:
/Nathaniel hawthorne
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎۲‎۱‎۰‎۱‎۱‎۲‎۳
شماره کتابشناسي ملي:
20100821 per 50
داده هاي کلي پردازش:
2101123
شناسه كد كتاب:
2
شماره جلد:
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :