صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد ملي ايران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
اين مجموعه شامل اسناد رقومي شده در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مي باشد. فراداده آنها از سيستم رسا تبديل شده و در ديجيتال قرار گرفته اند. اين مجموعه جهت سهولت دسترسي محققين محترم به اسناد موجود در سازمان ايجاد شده و از طريق اين صفحه در دسترس قرار گرفته است.
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: